Strategisk partnerskab

Hos InnovationCity er vi meget bevidste om vores kernekompetencer, det vi brænder for - og ikke mindst hvor vi kan tilføre yderligere værdi til vores kunder gennem samarbejde med specialister.

InnovationCity’s tilbud til vores kunder tager altid sit udgangspunkt i en GENERALIST kompetence i forhold til bestyrelsesarbejde, på C-level niveau og B- level niveau. Hertil kommer specialistviden især indenfor business planning, strategi planning, Forretningsmodeller der udnytter virksomhedens unikke styrker baseret på fællesmængden af passion i virksomheden med sammenhæng til kundesegmenternes ønske om at leverandøren understøtter optimering af kundens KPI struktur – altså hjælp til at kunden kan drive en bedre forretning, herunder specielt TCO (Total Cost of Ownership), salgskoncepter, forandringskultur og organisationsdesign/teamoptimering.

Vi er meget bevidste (og vidende) om den helt overordnede økonomiske struktur, og hvordan vi skaber mest muligt afkast på den investerede kapital på baggrund af økonomiske analyser.

Igennem vores arbejde med ovennævnte felter erkender vi, at der på visse områder er behov for at kombinere vores tilbud til vores kunder med SPECIALISTENS analyse, og konkrete anvisninger på basis heraf, der er nødvendig for at levere det færdige ”produkt” – og i disse tilfælde indgår vi strategiske partnerskaber med stærke specialister, der kan medvirke til, at vi kan løse opgaven for kunden – mest værdiskabende.

Preben Graugaard

Et værdiskabende CFO koncept målrettet virksomheder, som har behov for CFO'ens kompetencer, men ikke er i en situation, hvor der er arbejde nok eller økonomi til ansættelse af en fuldtids CFO.

 

STRATEGISK ANALYSE MED CFO-PERSPEKTIV

InnovationCity tilbyder i samarbejde med sine strategiske partnere en værdiskabende analyse, der sætter fokus på at udnytte dine muligheder for optimering af forudsætningerne for virksomhedens resultater.

Vi analyserer på, hvorfor økonomien umiddelbart kan synes bedre, end den reelt set er (se grafer)

Dette munder ud i en rapport på 10-12 sider, hvor økonomien udnyttes som en værdiskabende ressource.

 

 

Rapporten vil indeholde følgende analyser:

  • Evaluere og optimere ejerens afkast på den indskudte kapital (Egenkapital)
  • Identificere potentielle omkostningsbesparelser
  • Cashflow optimering på væsentlige balanceposter
  • Anbefale de væsentlige KPI’er og tiltag til at udvikle på disse
  • Synliggøre styrker og svagheder i virksomheden ud fra et økonomisk perspektiv
  • Forslag til at optimere digitalisering

Vi garanterer en særdeles attraktiv ROI.