InnovationBoard

Professionelt bestyrelsesnetværk, hvor man ønsker at tage et ekstremt ansvar for virksomhedens udvikling

I samarbejde med topledere har InnovationCity medvirket til at skabe en stærk kandidatbank til din nuværende eller fremtidige bestyrelse

 

InnovationBoard

InnovationBoard er et professionelt bestyrelsesnetværk, hvor målet er at gå foran i et paradigmeskifte, hvor bestyrelsen tager et ekstremt ansvar for virksomhedens udvikling som den egentlige opgave for bestyrelsen. Kort sagt – bestyrelsen sætter rammerne.

Kandidaterne i netværket har været igennem et intensivt bestyrelseskursus hos InnovationCity, der sætter dem i stand til at være egentlige drivere i de enkelte bestyrelser. Kandidaterne ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet, så længe det giver værdi for virksomheden - ikke et sekund længere. 

Visionen i InnovationBoard er at medvirke til, at virksomhedernes bestyrelser påtager sig den primære opgave at forretningsudvikle og optimere virksomheden. 

Bestyrelseskandidater

PETER HANSEN

 

Director, Head of Security Sales - Terma A/S

 

Insights profil:

 

 

Nuværende bestyrelsesposter:

 • Klar til nye bestyrelsesposter

Tidligere bestyrelsesposter:

 • Danish Marine Group - Medlem
 • Danish Marine Group - Formand

Særkompetencer:

 • Jeg har altid værdiskabelsen for kunden i fokus og hvordan virksomheden bedst bruger dette i en international konkurrencesituation. Udvikling af strategiske partnerskaber er ofte et centralt element i at positionere virksomheden i en unikt.
 • 20 års erfaring med komplekse internationale salgsprocesser i mere end 75 lande.

Passion:

 • Stor passion og erfaring indenfor den internationale aspekt af at drive virksomhed - dette gælder både forretningsudvikling af nye eksportmarkeder samt styring af et internationalt organisatorisk set up.

LinkedIn - Peter Hansen

NIELS MØLLER JENSEN

Adm.direktør, Herning Vand A/S

 

Insights profil:

 

Nuværende bestyrelsesposter:

 • Tømrer og snedkerfirmaet Arne Danielsen A/S
 • DI Region Midt Vest
 • Danva

Særkompetencer:

 • Forandringsledelse gennem stærk og løbende klarhed i formidlingen
 • Eksekvering af strategi i komplekse organisationer med mange interessenter
 • Udvikling, salg og teknik
 • Motivation, handling og innovation herunder digitalisering

Passion:

 • At skabe klarhed og forvandling via handlinger, som er tilpasset helheden og konteksten
 • Løsninger skabes i samarbejde
 • Ejere, medarbejdere og kunder er centrale på vejen til succes

LinkedIn - Niels Møller Jensen

TORBEN WITH OTTOSEN

Sales manager, DHI

 

Insights profil:

 

Nuværende bestyrelsesposter:

 • Klar til nye bestyrelsesposter

Særkompetencer:

 • Strategi- og forretningsudvikling
 • Udvikling, salg og teknik
 • Stort kendskab til og netværk indenfor den danske forsyningsbranche med særlig fokus på spildevand
 • Arbejdet med teknisk avancerede løsninger og ledelse af multidisciplinære teams
 • Stor erfaring med salg på nye markeder

Passion:

Drives af lysten til værdiskabelse og forretningsudvikling såvel på den korte som lange bane.
De aktiviteter, der iværksættes skal tage afsæt i virksomhedens strategi og en klar analyse af, at det både er attraktivt og realistisk at implementere.

LinkedIn - Torben With Ottosen

FINN MYRUP FREDSGÅRD

Head of Finance, Danish Crane Building ApS

 

Insights profil:

 

Nuværende bestyrelsesposter:

 • Klar til nye bestyrelsesposter

Tidligere bestyrelsesposter:

 • Aalborg Danse Center (15 år - sluttede som formand)

Særkompetencer:

 • Ordre- og projektstyring - ledelsessystemer
 • Skabe sammenhæng mellem virksomhedernes strategi, de daglige beslutninger ved fokus på det horisontale samarbejde
 • Flytte virksomhederne fra "vi tror vi ved" til "vi ved, vi ved"

Passion:

Brænder for at skabe værdi for virksomhederne, ved fokus på sammenhæng, transparens og ikke mindst ved fokus på konstante, vedvarende forbedringer fra den totale organisation.

LinkedIn - Finn Myrup Fredsgård

BJARNE LINDING OLESEN

Sales Manager, Christeyns Danmark ApS

 

Insights profil:

 

Nuværende bestyrelsesposter:

 • Klar til nye bestyrelsesposter

Tidligere bestyrelsesposter:

 • Foodsaffe AS

Særkompetencer:

 • Udvikling, salg og service til professionelle slutbrugere
 • Stort kendskab til bryggeri-, mejeri- og øvrig fødevareindustri i de skandinaviske lande
 • Udvikling, salg, teknik, stretgi og personale
 • Matrix opbyggede organisationer

Passion:

Implementering af vedtagne strategier og målsætninger baseret på en klar skabelse og formindling af disse.

LinkedIn - Bjarne Linding Olesen

HENRIK LINNEBERG

CFO, VikingGenetics

 

Insights profil:

 

Nuværende bestyrelsesposter:

 • Klar til nye bestyrelsesposter

Særkompetencer:

 • Økonomi og finansiering
 • Shared Service organisationer
 • Landbrug og fødevarer

Passion:

Drives af lysten til værdiskabelse via udfordring og forenkling af de bestående samt øget teknologisk anvendelse. Det er temaet og ikke individet der bærer successen. Er derfor meget optaget af at finde og anvende folks kompetencer og understøtte udvikling af evt. mangler.

LinkedIn - Henrik Linneberg