Forretningsudvikling

Målrettet udvikling af jeres virksomhed for at skabe endnu bedre resultater

Individuelt tilrettede ydelser

Business- og Strategiplan

Ønsker I klare og entydige mål for udvikling af virksomheden baseret på virksomhedens eksistensberettigelse, vision og værdier samt evnen til at performe herefter?

Har I en klar og entydig adresse i virksomhedens GPS, der er kendt af alle, og kan I slet ikke lade være med løbende at optimere den korteste rute til adressen?

Lad os hjælpe med at skabe den røde tråd i den fremtidige bevidste adfærd i virksomheden baseret på sammenhæng mellem styrke, passion og værdiskabelse. Det er grundlaget for at opnå de, af jer fastsatte, fantastiske resultater.

Business Development

Ønsker I at skabe reel og dokumenterbar værdi for jeres kunder som grobund for bæredygtige resultater?

Er jeres dækningsgrad og jeres økonomi under pres samt prisfokus fra kunderne markant?

Kunder værdisætter de ydelser, der kan sikre dem en bedre forretning – og oftest handler det langt mindre om produkt og pris end den tillægsværdi/forretningsudvikling, som I kan tilbyde kunderne.

Dette kalder ofte på en ny og værdiskabende forretningsmodel, der løser kritiske problemstillinger for kunderne – og med en konstant oplevelse heraf i samhandlen.

En innovativ forretningsmodel tager altid udgangspunkt i jeres medarbejderes styrker og passion omdannet til værdiskabende tilbud til kunderne.

Lad os hjælpe med en innovativ, ny, værdiskabende forretningsmodel – herunder passionsafklaring af jeres nøglemedarbejdere. Den fælles passion er jeres fælles styrke og kan ikke kopieres af andre.

Business Coaching

Ønsker I at sikre en organisation, der til stadighed kan tilpasse nødvendige forandringer undervejs til den entydige adresse i jeres virksomheds GPS?

Det eneste statiske i individers og virksomheders liv, er en konstant forandring – en forandring der går hurtigere og hurtigere.

De fleste virksomheder forsøger at skabe forandringer gennem Excel-løsninger og motivation og når aldrig at få implementeret disse forandringer.

Vi er forskellige som mennesker, og vi ser verden forskelligt. Vi ved, hvad vi har og er usikre på det, vi får gennem forandringer.

Forandringer skabes gennem en dyb forståelse af de mennesker, der skal gennemgå den, og er baseret på en klar opfattelse af, at forandringen bringer os hen til et sted, hvor vi gerne vil være, at vi har tillid og tiltro, at vi i processen oplever accept og gensidig respekt, og at vi rent faktisk har personlige styrker, der understøtter vores mulighed for succes i forandringen.

Lad os hjælpe med at skabe et positivt klima for forandringer.
 

Shareholder Value

Ønsker I, at virksomheden forrenter ejernes kapital over markedsniveau, og at de fortsat er interesseret i at investere i virksomheden?

Fokus på Shareholder Value er en vigtig forudsætning for, at virksomheden har frihed til at investere i skabelse af optimal finansiel værdi.

Finansiel Vision, Value Drivers, KPI og Activity Based Costing er værktøjer, der sikrer at fastholde alle i bestræbelserne på at levere den finansielle ledestjerne.

Lad os hjælpe - vi har stor viden og god erfaring med indførelse af Shareholder Value og implementeringen af dette i hele organisationen.

Værdiprocesser

Ønsker I at skabe virksomhedens grundlov med klare værdier som rammebetingelser for virksomheden?

Der findes forretningsmæssige forudsætninger for virksomhedens performance, værdistyret ledelse og værdibaseret ledelse.

Rigtigt mange virksomheder har udviklet og beskrevet værdier med fokus på de to første former.
I de fleste af disse virksomheder lever værdierne ikke i dagligdagen og bliver blot til ord, som hverken eksternt eller internt opleves, med det resultat at værdierne ingen betydning har.

Lad os hjælpe med at identificere og implementere værdierne, således at det bliver virksomhedens grundlov, hvor alle beslutninger har en rød tråd til værdierne. 

Eksekvering

Ønsker I at forbedre grundlaget for at implementere planerne effektivt i virksomheden?

Alle former for forretningsudvikling skaber først værdi, når der eksekveres effektivt i henhold til planerne – og værktøjerne hertil er mange.

Eksekvering foretages af mennesker, som først er effektive, når der er en klar og forstået ledestjerne samt når den enkelte kan bidrage mest muligt med sine styrker og hver dag foretager nødvendig selvledelse.

Lad os hjælpe med organisationsdesignet, situationsbestemt ledelse med udgangspunkt i den enkeltes personprofil og passion, programmer for effektiv implementering i organisationen – herunder f.eks. salgskurser der tager udgangspunkt i virksomhedens styrke og skabelse af værdi overfor kunderne – samt salgets evne til at aflæse kundernes persontyper og tilrette kommunikationen herefter.

Kriseledelse - Menneskelig & Finansiel

Ønsker I hjælp til at komme ud af en fundamental krise i jeres virksomhed, og anerkender I, at såfremt man står i en krisesituation, er der behov for ekstern hjælp – ellers var man ikke havnet i krise?

Uanset om det er menneskeligt eller finansielt, findes der løsninger på det meste.

Lad os hjælpe!
Vi har stor viden om og erfaring inden for den menneskelige natur og har løst mange ”gordiske knuder” blandt andet i forbindelse med generationsskifter, hvor såvel den gamle som nye generation har mistet kommunikationsevnen og forståelsen, da der er mange følelser involveret.

Også i et finansielt perspektivt har vi i mange tilfælde været med til at vende et "nej" til et "ja" grundet vores kendskab til bankernes kommunikationsmetoder og fokusområder.