Lene-Christine Knüttel Winther

HVAD ER struqtures®?

Alt for mange organisationer begynder at løse problemer, inden de har forstået, hvad og hvor problemet reelt er. Og alt for mange organisationer høster alt for sjældent frugterne af alle de projekter og initiativer, de sætter i gang.

struqtures® er en enkel, videnbaseret måde at identificere og analysere forbedringspotentialer på tværs af en organisations niveauer og dimensioner.

struqtures® gør den organisatoriske kompleksitet overskuelig og håndterbar uden at oversimpli-ficere virkeligheden. struqtures® er udviklet til at højne træfsikkerheden, øge kvaliteten og sikre effektiviteten i det fortløbende arbejde med at udvikle og forbedre en organisation.